Skip to content

Haarlem, Climate adaptive community Schoolyard

Voor het grote school-buurtplein van De Dolfijn, Haarlem-Noord, hebben we een breed gedragen klimaatadaptief ontwerp opgesteld.

Intensieve klimaat-lessen waarin de kinderen mee hebben ontworpen aan hun klimaatadaptieve schoolplein.Tevens leerkrachtenparticipatie. De buurt en de ouders was al om input gevraagd. Alle partijen – overkoepelend schoolbestuur, klimaatadaptatie gemeente Haarlem, buurtmakelaar, leerkrachtenteam, kinderen, ouders, buurtgenoten, naastgelegen speeltuin – waren lovend over het ontwerp en het proces.

Eerste deel realisatie staat gepland voor voorjaar 2022.

 

We have designed a broadly supported climate-adaptive design for a large community/school square of De Dolfijn, Haarlem-Noord.

Intensive climate lessons in which the children designed their climate-adaptive interventions for their schoolyard. Teachers – and neighborhood participation. All parties – coordinating school board, climate adaptation municipality of Haarlem, community manager, teachers, children, parents, neighbors, adjacent playground praised the design and the process.

The first part of the realization is planned for spring 2022.