Direct naar inhoud

More about

WORKSHOPS & TRAININGS
childfriendly &
resilient cities

Leefbare, kindvriendelijke en klimaat-adaptieve buurten: iedereen heeft het erover.   the importance is obvious.

Maar hoe breng je dat nu echt in praktijk?

Steeds meer steden zien de mogelijkheden om klimatologische en sociale uitdagingen (een veilige, inlcusieve, toegankelijke stad, voor iedereen SDG11) te integreren met speelruimte. Het ontbreekt echter vaak aan kennis over participatief ontwerpen met en voor kinderen.

Een greep uit de onderwerpen van voorgaande presentaties:

  • Hoe integreren je spelen met de klimatologische uitdagingen? Ontdek de meerwaarde van het vergroenen van stedelijke speelruimte, samen met kinderen, zodat zij de toekomstig ambassadeurs van een groene stad worden. 
  • Hoe ontwerp je met en voor kinderen, speelruimte die ├ęcht werkt, voor alle verschillende kinderen? Inclusief ontwerpen zonder aparte toestellen. 
  • Hoe kun je kinderen en de buurtgenoten ├ęcht betrekken in het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt? 
  • Hoe kun je een participatie traject ontwikkelen dat past bij jullie lokale uitdagingen, waarbij je de dialoog aangaat, co-ontwerpt en / of samen bouwt? 
  • Hoe kun je stedelijke speelruimte of schoolpleinen duurzaam vergroenen, waarbij je lokale klimaat-uitdagingen vervlecht in het ontwerp? 
  • Hoe integreer je het hergebruiken van lokale materialen in speelruimtes?

Mijn onderwijs achtergrond maakt dat ik telkens weer workshops, presentaties en trainingen kan ontwikkelen, waarin ik iedere deelnemer optimaal weet te betrekken.

Deelnemers vergaren nieuwe inzichten, raken geinspireerd en krijgen praktische handvatten aangereikt,Na afloop zijn ze klaar om de opgedane kennis direct in praktijk te brengen.