Direct naar inhoud

Voor elke doelstelling

participatie op maat

wat wil je
bereiken?

De vraag, de uitdagingen, de betrokkenen en de doelstellingen verschillen per locatie. Daarom werkt een participatie op maat beter, dat kan soms in 1 middag, of langer lopend als het proces zelf van belang is.  

Ik heb vele verschillende participaties opgezet en geleid, met uiteenlopende doelstellingen, zoals:

  • De mening en ideeen van kinderen meenemen.
  • Leefbaarheid van de buurt verbeteren, buurtbetrokkenheid vergroten.
  • Beleid of visie baseren op wat leeft bij kinderen en jongeren.
  • Klimaatbewustzijn versterken en daar kinderen of bewoners direct actie voor laten nemen
  • Kennis en ervaring van lokale experts en ervaringsdeskundigen inbrengen. 
  • Diverse bewoners(groepen) met elkaar in gesprek krijgen, en hun uiteenlopende meningen samenbrengen in een gezamenlijk gedragen programma van eisen 

Een participatie kan kort zijn - als het vooral om de input van deelnemers gaat. Soms is echter een langer traject nodig, als de lesdoelen, de betrokkenheid, de dialoog tussen verschillende groepen of eigenaarschap vooral te bereiken zijn via het proces zelf.

Ik help in workshops alle deelnemers - kinderen, tieners, volwassenen - hun ervaringen, kansen of bedreigingen en wensen, te categoriseren. Dan is het gemakkelijker te vertalen in een concreet programma van eisen waar iedereen zich in kan vinden.

Hierbij put ik uit de vele werkvormen die ik al heb ontwikkeld, gebaseerd op mijn onderwijs achtergrond: van dialoog-middagen, buurtbewoners-rondleidingen, bouw-sessies, lessenreeksen, interviews, creatieve of discussiegerichte bijeenkomsten, tot langere inspraaktrajecten. 

Ik ontwikkel en leid elk project zodat iedere deelnemer betrokken is en zich gehoord voelt. Stuur me een berichtjeals ik mee kan denken hoe jullie je participatie simpel maar effectief aan zouden kunnen pakken.