Direct naar inhoud

Bekijk onze

PROJECTEN

Speelplekken in de openbare ruimte vormen de lijm van een buurt:
Kinderen en hun ouders, uit alle lagen van de samenleving komen elkaar tegen op speelplekken. De fysieke en sociale aspecten van een buurt vormen de basis voor ons ontwerp. In een participatief ontwerp-proces met de buurt, kijken we naar de bredere omgeving: hoe kindvriendelijk is de wijk? Wat zijn de huidige formele én informele speelplekken? Waarom? Waar liggen barrieres?
Welke andere klimatologische of sociale aspecten spelen een rol in deze wijk. Hoe kunnen we die meenemen? Aan wat voor plek, heeft de buurt zelf het meest behoefte?
Door de wijk te analyseren samen met de buurtbewoners, maken we samen stappen naar een leefbare groene wijk. Met sport- en speelplaatsen, ontmoetingsplekken, buurtpleinen of groene buurt-oases.